Powiększalniki produkowane w Polsce
 między 1920r. i 1991
r.
*Szczegóły po kliknięciu na powiększalnik.

 
Bujak 1920-1939Scharf 1925-1939
Żak 1957

Mewa 2

 API
1953Beka 1933-1939
*Przypuszczalny wygląd
Krokus 1952-1953Krokus  Color
1961Krokus 2
1960-1970
Krokus 3
1964-1966Krokus 3 Color
1968-1972Krokus 4 Color SL
1984Krokus 4 Color N
1978

 

 
Krokus 35 L
(strona w budowie)


 

Krokus 35 SL 1990Krokus 35 SL
Color 1991Krokus 44
1988Krokus 44 Color
 1989
Krokus 44 Color  L
1990Krokus 44 Color  S


Krokus 44 Color SL
(strona w budowie)
Krokus 44 Color Mat
1985
Krokus 66
1985-1989

Krokus 66 L
(strona w budowie)
Krokus 66 Color
 1985-1988


Krokus 66 color K
(strona w budowie)Krokus 66 Color Mat 1988


Krokus 66 color OL
(strona w budowie)


Krokus 66 color SL
(strona w budowie) 
Krokus 67
color
1985-1990


Krokus 67 color E
(strona w budowie)
Krokus 69 Color S
1977
Krokus 69 Color E
1976-1990
Krokus Mini 1985-1989Meteoryt 1961


Meteor 1962-1964

Meteor Color 1968


Meteor Color SL 1967-1969

   Beta 1962-1968

 


Beta Nova
1967-1970

 

Mak 1963

 

 

   
Niektóre  zaprezentowane polskie powiększalniki  mogą odbiegać szczegółami budowy od spotkanych na bieżących aukcjach . Powodem jest to że w czasie produkcji poprawiano i zmieniano konstrukcje. Instrukcje miały ostrzegawczy napis: "UWAGA Zastrzega się możliwość zmian w konstrukcji powiększalnika , wynikających z stałego usprawniania i ulepszania naszych wyrobów." Niektóre powiększalniki pozostają  w domysłach.  Pojawiają się tylko nazwy bez zdjęć potwierdzających istnienie. Takim  przykładem  jest "Krokus S" itp... 

Powrót