http://www.tlr-cameras.com

http://www.buttonarium.eu

http://www.thebigcamera.com.au/

 

Strona o kolekcji polskich aparatów i sprzętu fotograficznego
 


Strona poświęcona starym fotografiom

 
Blog o promieniowaniu jonizującym, dozymetrii i ochronie radiologicznej.
Zwalcza mity związane ze zjawiskiem radioaktywności .Powrót