Informator Sprzętu Fotograficznego  z 1961roku.
Informator zawiera 160 stron. Zostały został skanowany tylko spis treści  i sprzęt polski.
Na życzenie wysłane emailem z wielką chęcią  zostanie skanowany inny sprzęt podany w spisie treści (radziecki, NRD-owski czy czechosłowacki).