Materiał reklamowy w języku francuskim Aparatu Cunica.

Materiał użyczony przez Jacka  z Francji