Strona z cennika. Reklama Korony z czarnego bakelitu.