Artykuł z czasopisma FOTO 5/1984r,
Artykuł o produkcji sprzętu fotograficznego w Polsce Ludowej
Materiał użyczony przez kolegę Andrzeja z Torunia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------