Artykuł z Młodego Technika  z grudnia 1953r. Projekt aparatu Start.
 Materiał użyczony przez kolegę Andrzeja z Torunia