Artykuły  z rocznika 1960/5i7 czasopisma Horyzontów Techniki
Materiał użyczony przez kolegę Andrzeja z Torunia