Etykieta aparatu Druh Sunchro
 i karta gwarancyjna od AMI 66

 

Materia³ pozyskany od Marka W. z Opola