Tabela Naświetlań  z Warszawskiego  Składu Wyrobów Fotograficznych
Ernesta Neumanna.

Materiał użyczony przez kolegę Mariusza Nysa