Fotografia aparatu diops w czasopiśmie wedrowiec 1901.

Materiał użyczony przez kolegę 

Mariusza z Nysy.