Artykuły  z rocznika 1960/6 czasopisma  Horyzonty Techniki
Materiał użyczony przez kolegę Andrzeja z Torunia