Fragment Spis Telefonów z Warszawy na rok 1939-1940
Widnieją tam adresy i telefony Spółki Pawła Gąbińskiego sprzedawcy
aparatów Sida i Finish
Materiał użyczony przez kolegę Mariusza z Nysy