Instrukcja aparatu Druh Synchro
 

Materia³ pozyskany od Marka W. z Opola