Instrukcja lampy Cetron i artykuł w Horyzontach Techniki
Materiał użyczony przez kolegę Andrzeja z Torunia