Materiał użyczony przez Pana Tadeusza Piątkowskiego z Warszawy